Surah Al-Mulk: Pengertian, Lafaz Rumi, dan Fadhilatnya

Sebut sahaja tentang surah al-Mulk pasti semua sudah sedia maklum tentang surah ini. Ia cukup dikenali sebagai surah di dalam Al-Quran yang apabila diamalkan dan dibaca, maka terlepaslah seseorang itu daripada azab dalam kubur. Ramai di antara kita yang mengamalkan surah ini pada setiap malam dan malah banyak juga yang telah menghafalnya di dalam dada.

Daripada Abu Hurairah RA meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Al-Quran mengandungi satu surah terdiri daripada tiga puluh ayat yang akan mensyafaati pembacanya sehingga dia diampunkan iaitu Tabarakallazi biyadihil Mulk.” – (Hadis Riwayat Abu Dawud, Ahmad, at-Tirmizi, Riyadh as-Salihin oleh Imam Ahmad)

Pengenalan surah al-Mulk

Surah al-Mulk membawa maksud surah yang menunjukkan tentang kekuasaan atau kerajaan. Hal ini kerana pada awal surah tersebut, Allah SWT memberi penegasan kekuasaan Nya yang mutlak iaitu menguasai pemerintahan di dunia dan akhirat.

Surah ini adalah surah ke 67 dalam Al-Quran, dan terdiri daripada 30 ayat dari Makkiyah. Nama lain bagi al-Mulk adalah Tabaraka, Al-Mani’ah, Al-Munjiah dan Al-Waqiyah.

Bacaan surah al-Mulk rumi

tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ‘ala kulli syai’in qadir

Maha Berkat (serta Maha Tinggilah kelebihan) Tuhan yang menguasai pemerintahan (dunia dan akhirat); dan memanglah Ia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu;

allazii khalaqal mauta wal ḥayata liyabluwakum ayyukum aḥsanu ‘amala, wa huwal ‘azizul gafur

Dia lah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) – untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya; dan Ia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun, (bagi orang-orang yang bertaubat);

allazi khalaqa sab‘a samawatin tibaqa, ma tara fi khalqir raḥmani min tafawut, farji‘il baṣara hal tara min futur

Dia lah yang telah mengaturkan kejadian tujuh petala langit yang berlapis-lapis; engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah Yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah; (jika engkau ragu-ragu) maka ulangilah pandangan - (mu) - dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan?

summarji‘il baṣara karrataini yanqalib ilaikal baṣaru khasi’aw wa huwa ḥasir

Kemudian ulangilah pandangan (mu) berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa (daripada melihat sebarang kecacatan), sedang ia pula berkeadaan lemah lesu (kerana habis tenaga dengan sia-sia).

wa laqad zayyannas sama’ad dun ya bimasabiḥa wa ja‘alnaha rujumal lisy syayatini wa a‘tadna lahum ‘azabas sa‘ir

Dan demi sesungguhnya! Kami telah menghiasi langit yang dekat (pada penglihatan penduduk bumi) dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap Syaitan-syaitan; dan Kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang.

wa lillazina kafaru birabbihim ‘azabu jahannam, wa bi’sal masir

Dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka, disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

iza ulqu fiha sami‘u laha syahiqaw wa hiya tafur

Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritannya meraung-raung, sedang ia menggelegak.

takadu tamayyazu minal gaiz, kullama ulqiya fiha faujun sa’alahum khazanatuha alam ya’tikum nazir

Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar (dari orang kafir), bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka: "Tidakkah kamu pernah didatangi seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran (di dunia dahulu)?"

qalu bala qad ja ana nazirun fa kazzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai’in in antum illa fi dalalin kabir

Mereka menjawab: "Ada! Sebenarnya telah datang kepada kami seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran, lalu kami dustakan serta kami katakan (kepadanya): Allah tidak menurunkan sesuatupun, kamu (wahai orang yang mendakwa menjadi Rasul) hanyalah berada dalam kesesatan yang besar! "

wa qalu lau kunna nasma‘u au na‘qilu ma kunna fi asḥabis sa‘ir

Dan mereka berkata: "Kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami (sebagai orang yang mencari kebenaran), tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka".

fa‘tarafu bizambihim, fa suḥqal li’aṣḥabis sa‘ir

Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka (sebagai orang-orang yang kufur ingkar), maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka.

innallazina yakhsyauna rabbahum bil gaibi lahum magfiratuw wa ajrun kabir

Sesungguhnya orang-orang yang takut (melanggar hukum) Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar.

wa asirru qaulakum awijharu bih, innahu ‘alimum bizatis sudur

Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, (sama sahaja keadaannya kepada Allah), kerana sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan segala (isi hati) yang terkandung di dalam dada.

ala ya‘lamu man khalaq, wa huwal latiful khabir

Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui (segala-galanya)? Sedang Ia Maha Halus urusan PentadbiranNya, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya!

huwallazi ja‘ala lakumul arda zalulan famsyu fi manakibiha wa kulu mir rizqih, wa ilaihin nusyur

Dia lah yang menjadikan bumi bagi kamu: mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah; dan (ingatlah), kepada Allah jualah (tempat kembali kamu sesudah) dibangkitkan hidup semula; (maka hargailah nikmatNya dan takutilah kemurkaanNya).

a’amintum man fis sama’i ay yakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur

Patutkah kamu merasa aman (tidak takut) kepada Tuhan yang pusat pemerintahanNya di langit itu: menunggang-balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta (melenyapkan kamu di bawahnya)?

am amintum man fis sama ‘i ay yursila ‘alaikum hasiba, fa sata‘lamuna kaifa nazir

Atau patutkah kamu merasa aman (tidak takut) kepada Allah yang pusat pemerintahanNya di langit itu: menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu; maka dengan itu, kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranKu?

wa laqad kazzaballazina min qablihim fa kaifa kana nakir

Dan demi sesungguhnya! orang-orang (kafir) yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan (rasul-rasulnya lalu mereka dibinasakan); dengan yang demikian, (perhatikanlah) bagaimana buruknya kesan kemurkaanKu.

awalam yarau ilat tairi fauqahum saffatiw wa yaqbiḍn, ma yumsikuhunna illar rahman, innahu bikulli syai’im basir

Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan (kekuasaan Allah pada) burung-burung yang terbang di atas mereka, (siapakah yang menjaganya ketika) burung-burung itu mengembang dan menutupkan sayapnya? Tidak ada yang menahannya (daripada jatuh) melainkan (kekuasaan) Allah Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Ia Maha Melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.

am man hazallazi huwa jundul lakum yanṣurukum min dunir raḥman, inil kafiruna illa fi gurur

Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu, yang akan menolong kamu selain dari Allah Yang Maha Pemurah? (Sebenarnya) orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya.

surah al-Mulk

am man hazallazi yarzuqukum in amsaka rizqah, bal lajju fi ‘utuwwiw wa nufur

Atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekiNya? (Tidak ada sesiapapun), bahkan mereka (yang musyrik itu) kekal terus dalam keadaan sombong angkuh serta melarikan diri (dari kebenaran).

surah al-Mulk

afamay yamsyi mukibban ‘ala wajhihi ahda am may yamsyi sawiyyan ‘ala siraṭim mustaqim

Maka adakah orang yang berjalan (melalui jalan yang tidak betul, yang menyebabkan dia selalu jatuh) tersungkur di atas mukanya: boleh mendapat hidayah - atau orang yang berjalan tegak betul, melalui jalan yang lurus rata?

surah al-Mulk

qul huwallazi ansya’akum wa ja‘ala lakumus sam‘a wal absara wal af’idah, qalilam ma tasykurun

Katakanlah (wahai Muhammad): "Allah yang menciptakan kamu (dari tiada kepada ada), dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (untuk kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur".

surah al-Mulk

qul huwallazi zara’akum fil ardi wa ilaihi tuḥsyarun

Katakanlah lagi: "Dia lah yang mengembangkan kamu di bumi, dan kepadaNyalah kamu akan dihimpunkan".

surah al-Mulk

wa yaquluna mata hazal wa‘du in kuntum sadiqin

Dan mereka (yang ingkar) berkata: "Bilakah datangnya (hari kiamat) yang dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar?"

surah al-Mulk

qul innamal ‘ilmu ‘indallahi wa innama ana nazirum mubin

Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya ilmu pengetahuan (tentang masa kedatangannya) hanya ada pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran yang terang nyata".

surah al-Mulk

fa lamma ra’auhu zulfatan si’at wujuhullazina kafaru wa qila hazallazi kuntum bihi tadda‘un

Kemudian apabila (datang kiamat dan) mereka melihat (azab) yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu, serta dikatakan (kepada mereka): "Inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya!".

surah al-Mulk

qul ara’aitum in ahlakaniyallahu wa mam ma‘iya au rahimana fa may yujirul kafirina min ‘azabin alim

Tanyalah (wahai Muhammad, kepada mereka): "Bagaimana fikiran kamu, jika Allah binasakan daku dan orang-orang yang bersama-sama denganku (sebagaimana yang kamu harap-harapkan), atau Ia memberi rahmat kepada kami (sehingga kami dapat mengalahkan kamu), - maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya?".

surah al-Mulk

qul huwar rahmanu amanna bihi wa ‘alaihi tawakkalna, fa sata‘lamuna man huwa fi dalalim mubin

Tegaskan (wahai Muhammad, kepada mereka): "Allah Dia lah Yang Maha Pemurah, yang kami beriman kepadaNya, dan yang kepadaNya kami berserah diri; oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata".

qul ara’aitum in asbaha ma’ukum gauran fa may ya’tikum bima’im ma‘in

Katakanlah lagi: "Bagaimana fikiran kamu, sekiranya air kamu hilang lenyap (di telan bumi), maka siapakah (selain Allah) yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir?".

Isi kandungan surah

  • Hidup dan mati ujian bagi manusia
  • Allah menciptakan langit berlapis-lapis dan semua ciptaan Nya mempunyai keseimbangan
  • Perintah Allah untuk memperhatikan isi alam semesta
  • Azab yang diancamkan terhadap orang-orang kafir
  • Janji Allah kepada orang-orang mukmin
  • Allah menjadikan bumi sedemikian rupa hingga mudah bagi manusia untuk mencari rezeki
  • Peringatan Allah kepada manusia tentang sedikitnya mereka yang bersyukur kepada nikmat Allah.

Fadhilat mengamalkan surah al-Mulk

Terdapat banyak hikmah, fadilat dan faedah mengamalkan bacaan surah al-Mulk. Antara kelebihan membaca surah al-Mulk yang perlu anda tahu adalah seperti:

1. Diampunkan segala dosa

Abu Hurairah RA berkata bahawa sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud : “Sesungguhnya di dalam al-Quran terdapat tiga puluh ayat yang kandungannya akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga ia mendapat keampunan dosanya iaitu surah al-Mulk.” – (Hadis Riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasaie dan Ibnu Majah)

2. Diselamatkan dari seksa kubur

Daripada Ibnu Abbas RA, seorang sahabat Rasulullah SAW menceritakan dia telah mendirikan khemah di atas kubur yang beliau tidak ketahui. Beliau terdengar suara orang membaca surah al-Mulk dari kubur sehingga khatam lalu beliau menemui Baginda dan berkata, “Wahai Rasulullah, saya dirikan khemah di atas kubur yang tidak saya ketahui, saya mendengar seseorang sedang membaca surah al-Mulk sehingga khatam.” Maka Nabi Muhammad SAW bersabda : “Itulah yang menahan (al-Ma’nia) dan yang menyelamatkan (al-Munjiya) dia dari seksa kubur.” – (Hadis Riwayat  At-Tirmizi)

An-Nasaie juga meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahawa Rasulullah SAW bersabda : “Sesiapa membaca surah al-Mulk setiap malam maka Allah mencegahnya daripada azab kubur.”

3. Menjadi pembela di hadapan Allah SWT

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda : “Sesungguhnya ada surah dalam al-Quran yang mengandungi tiga puluh ayat yang akan memberi syafaat bagi pihak pembacanya sehingga dia diampuni dan masuk ke Jannah.“

4. Peneman di alam kubur

Abdullah Ibnu Mas’ud melaporkan bahawa Rasulullah SAW bersabda : “Malaikat akan datang kepada orang di kuburnya setelah kematiannya; mereka datang ke kaki dan kakinya akan berkata: “Kamu tidak mempunyai kuasa atasku sebagaimana dia membaca surah Al-Mulk. Kemudian mereka mendatangi dada atau perutnya dan ia akan berkata : “Kamu tidak berkuasa atasku kerana dia membaca surah Al-Mulk. Kemudian mereka akan datang ke kepalanya dan ia akan mengatakan hal yang sama. Surah Al-Mulk menjadi pelindung dari azab kubur.“

5. Mendapat perlindungan malaikat ketika tidur

Abdullah Ibnu Abbas menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Aku telah menemukan di dalam Al-Quran sebuah surah tiga puluh ayat, barangsiapa membacanya sebelum tidur; tiga puluh perbuatan baik ditulis untuknya, tiga puluh kesalahan dihilangkan sehingga tiga puluh darjah. Allah SWT menghantar malaikat untuk melebarkan sayapnya ke atasnya dan melindungi dia dari segala-galanya sehingga dia bangun.“

Kesimpulan

Tidak ada satu pun butir lafaz ayat-ayat Al-Quran tidak memberikan kebaikan kepada pembaca, dan penghafaznya. Apatah lagi dengan surah al-Mulk yang memang cukup terkenal dengan seribu satu hikmah yang ada untuk ditadabbur dan diamalkan.

Oleh itu, marilah kita lazimi surah ini dengan harapan semoga Allah SWT memberikan segala kebaikan di atas semua kekuatan yang ada. Mengampunkan segala dosa, menyelamatkan dari azab kubur, dan mengharumkan pusara menjadi sebahagian dari taman-taman indah di dalam syurga.

Rujukan

  1. Kelebihan Surah Al-Mulk. Harian Metro, Mohd Fadly Samsudin dari, https://www.hmetro.com.my/addin
  2. Surah al-Mulk: Keagungan kerajaan Tuhan. YADIM dari, https://www.yadim.com.my/v2/
SHARE DI WHATSAPP ATAU MEDIA SOSIAL:
Hannani Juhari
Hannani Juhari

Seorang Digital Nomad yang mempunyai passion dalam dunia penulisan kreatif. Pernah menulis untuk website theAsianparent Malaysia, Cari Destinasi, Bidadari dan Direct Lending. Menjadikan buku dan muzik sebagai terapi.

Articles: 113