Posted inAgama

Amalkan Ayat Kursi Sebagai Perlindung Diri dan Keluarga

Al-Quran diturunkan sebagai kitabullah, kitab agung bagi umat Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kepada kepada kehidupan dunia dan akhiratnya. Isi kandungan Al-Quran yang mengandungi 114 surah ini merangkumi isu-isu berkenaan akidah, sejarah, muamalah, ibadah, hukum, sejarah, akhlak, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Daripada Aisyah RA, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu […]